W wyroku z dnia 3 lutego 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że dopuszczalne jest częściowe stwierdzenie nieważności decyzji dekretowej, jeżeli przesłanki stwierdzenia nieważności zachodzą jedynie w odniesieniu do części gruntu objętego decyzją. Orzeczenie administracyjne pozostaje wówczas w mocy w odniesieniu tej części nieruchomości, do której organ administracji - na podstawie przepisów dekretu warszawskiego - był uprawniony do odmowy przyznania prawa wieczystej dzierżawy.

BPIW © 2020
Wdrożenie: Joomla Solmedia.pl

Nasze strony wykorzystują pliki cookie służące do ulepszenia funkcjonalności oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Witryny te mogą również zawierać pliki cookie innych podmiotów. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików cookie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem