Wyrok

Sądu Okręgowego - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

XVII AmC 1670/16

Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu muszą być zgłaszane na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/ rozbieżności zawartości przesyłki. Protokół taki musi być sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera, winien zawierać dokładny opis uszkodzenia/ braku datę, godzinę i czytelny podpis kuriera.

BPIW © 2020
Wdrożenie: Joomla Solmedia.pl

Nasze strony wykorzystują pliki cookie służące do ulepszenia funkcjonalności oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Witryny te mogą również zawierać pliki cookie innych podmiotów. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików cookie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem