Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2018 r., sygn. akt I KZP 5/18, ochroną przewidzianą w art. 218 kodeksu karnego są objęci wszyscy zatrudnieni na warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, niezależnie od nazwy zawartej przez strony umowy.

Teza wyroku: "Zakresem art. 218 § 1a KK objęte są tylko osoby będące pracownikami w rozumieniu art. 2 KP i art. 22 § 1 i § 11 KP, a więc osoby zatrudnione na warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, niezależnie od nazwy zawartej przez strony umowy; ustaleń w tym zakresie dokonuje w procesie karnym sąd, zgodnie z zasadą jurysdykcyjnej samodzielności wyrażoną w art. 8 § 1 KPK."

Artykuł - W procesie karnym wykonujący dzieło i zleceniobiorca mogą starać się, by uznano ich za pracowników

źródło: www.rp.pl

BPIW © 2024
Wdrożenie: solmedia.pl

Nasze strony wykorzystują pliki cookie służące do ulepszenia funkcjonalności oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Witryny te mogą również zawierać pliki cookie innych podmiotów. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików cookie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem