Usługi świadczone z zakresu prawa handlowego obejmują:

  • zakładanie i rejestracje spółek;
  • przygotowywanie statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych spółki;
  • odwoływanie i powoływanie członków organów spółek;
  • obsługę posiedzeń organów spółek, w tym przygotowywanie projektów dokumentacji do odbycia i przeprowadzenia zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych;
  • rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • doradztwo w zakresie sporów sądowych dot. m.in. odszkodowań od członków organów, uchylania, stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia;
  • sporządzenie opinii prawnych na tle interpretacji Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych;
  • doradztwo w zakresie sporów sądowych o ustalenie nieważności uchwał zarządów lub rad nadzorczych.
BPIW © 2024
Wdrożenie: solmedia.pl

Nasze strony wykorzystują pliki cookie służące do ulepszenia funkcjonalności oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Witryny te mogą również zawierać pliki cookie innych podmiotów. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików cookie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem