Nasza Kancelaria oferuje Państwu usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych. Przeprowadzamy audyty zgodności z RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz analizy ryzyka. Przygotujemy dla Państwa również procedurę wdrożenia RODO i pomożemy w ustanowieniu struktury odpowiedzialnej za stałe monitorowanie i nadzór nad systemem ochrony danych osobowych. Na Państwa życzenie możemy opracować politykę bezpieczeństwa informacji. Przeprowadzamy także szkolenia dla pracowników.

Zgodnie z RODO przetwarzaniem danych osobowych są operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności ich zbieranie, opracowywanie, udostępnianie oraz przechowywanie. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, w tym m.in. gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, a także do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Każda osoba ma prawo do kontroli przetwarzania jej danych osobowych, w szczególności do uzyskania informacji czy dane są przetwarzane, do ustalenia administratora danych, jak również do uzyskania dostępu do tych danych i uzyskania następujących informacji: o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, o źródle, z którego pochodzą dane, jak również o sposobie udostępniania danych, w tym informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Ponadto każdy ma prawo żądać od administratora danych niezwłocznego uzupełnienia i sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz żądania niezwłocznego ich usunięcia, w szczególności gdy są one nieprawidłowe, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Zwracamy przy tym uwagę, że RODO nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe osób fizycznych szereg obowiązków, m.in. obowiązek wprowadzenia stosownych środków ochrony danych, obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych, obowiązek systematycznej oceny skutków dla ochrony danych oraz obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych. Na administratorze danych osobowych spoczywa w szczególności obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane są pozyskiwane, obejmujący m.in. tożsamość administratora, dane kontaktowe, cel przetwarzania danych, podstawę prawną oraz informacje o odbiorcach.

RODO nie nakazuje jednak stosowania żadnych konkretnych środków zabezpieczenia danych, wskazując jedynie przykładowe środki techniczne i organizacyjne, które mogą służyć osiągnięciu tego celu. RODO przyjmuje podejście oparte na ryzyku, które zakłada, że każdy podmiot przetwarzający dane w sposób świadomy podejmie decyzję o stosowanych środkach zabezpieczenia. Pamiętać przy tym należy, że podmiot ten ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

RODO wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Do tego czasu konieczne jest wdrożenie wszelkich wynikających z Rozporządzenia procedur, w czym my możemy Państwu pomóc.

W celu omówienia szczegółów  zapraszamy do kontaktu z Naszą kancelarią  pod numerem tel. +48 22 826 24 13 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

BPIW © 2024
Wdrożenie: solmedia.pl

Nasze strony wykorzystują pliki cookie służące do ulepszenia funkcjonalności oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Witryny te mogą również zawierać pliki cookie innych podmiotów. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików cookie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem